زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


با توجه به نظر سنجی که توسط کمپانی همندز فورنچر انجام شده:یک دهم مردم انگلیسی در یک سال آشپزی نمیکندد بدلیل اینکه آنها به غذاهای آماده و وعده های غذایی ماکروویو متکی هستند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

rely / تکیه 

commission / کمیسیون

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار