زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


هنگامی که لانه ی زنبور کاملا پر میشود،زنبور ها یک جلسه تشکیل میدهند که از زنبور های مسن تر و بیشتر زنبور های باتجربه برای جست وجوی مکان جدید تشکیل شده است. هنگامی که یک زنبور یک مکان مناسب پیدا میکند،شروع به دست افشانی میکند تا دیگر زنبور ها به طرفش حرکت کنند. سپس آنها همانند یک گروه با دست افشانی کردن به آن رای میدهند تا به موافقت جمعی برسند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

seek / جستجو کردن

beehive / زنبور

consensus / اجماع، وفاق

vote / رای دادن

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار