زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


یک زرافه بالغ میتواند جمجمه شیر را خرد کند یا ستون فقراتش را با یک ضربه خوب بشکند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

giraffe / زرافه
shatter / خرد کردن
spine /ستون فقرات
kick / ضربه زدن

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار