زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


یک تمساح تا دوسال میتواند بدون تغذیه، توسط سوزاندن چربی در پایه دمش سیر بماند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

alligator / تمساح 

reverse / معکوس 

tail / دم

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار