زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


ما در حال حاظر در دوره ای به نام صلح طولانی که از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 آغاز شد زندگی میکند. امروزه کمتر از 10 کشته به دلیل جنگ بین ملیون ها مرگ در هر سال گزارش میشود.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

commute / رفت و امد

satisfy / راضایت

earn / دست آوردن

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار