زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


با توجه به تحقیق توسط گروه دراجیم(یک گروه که در وبسایت فعالیت دارند)،کارکنان اداره اگر آنها همواره 52 دقیقه کار کنند و سپس 17 دقیقه استراحت کنند موثرترین افراد اداره هستند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

employee / کارمند

consistently / همواره

productive / سازنده

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار