زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد

ترجمه

زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه میباشد


:با توجه به تحقیقات انجام شده روی 4 کمپانی،در انگلیسی میانگین کارگران تقریبا 55 بار در هفته قسم میخورند.

کلمات

کلمات را هر روز مرور کنید

approximately / تقریبا 

swear / فحش 

دیدگاه بگذارید

  دنبال کننده  
هشدار